Alsidigt repertoire med høj klanglig kvalitet

Vi er et amatørkor, der arbejder seriøst for at opnå en høj klanglig kvalitet.
Koret synger uddrag af klassiske korværker samt viser, sange og salmer.
 

Aspirata Vocalis

Navnet betyder at ånde og stræbe efter et højere niveau. 
Koret og den enkelte korsanger må stræbe efter et højere niveau, så sangen og korets klang bliver bedre, til glæde for den enkelte korsanger og for publikum ved korets koncerter.
 

Koret er en del af Køge Musikaftenskole

Koret er stiftet i 2007 under Køge Musikaftenskole. 

Se korets vedtægter her